Laman

Thursday, June 25, 2015

Surat Mandat Mas Yadi Mintorogo Kepada Mas Ismail

Diterbitkannya Surat Mandat Ketua Dewan Guru PPS Betako Merpati Putih Mas Yadi Mintorogo ini merupakan langkah-langkah khusus (persuasif) dalam menangani situasi dan kondisi PPS Betako Merpati Putih Cabang Ponorogo pada saat itu (1997). PPS Betako Merpati Putih Cabang Ponorogo pada tahun 1997 harus diselesaikan dengan cepat, tepat dan persuasif. Surat Mandat ini harus diterima oleh beberapa orang yang sangat menentukan terhadap perkembangan Merpati Putih di Cabang Ponorogo. Selain Surat Mandat ini Mas Yadi Mintorogo juga memberikan instruksi-instruksi khusus yang langsung diterima dan harus dilaksanakan oleh sdr. Ismail di Cabang Ponorogo, demi kelangsungan dan perkembangan PPS Betako Merpati Putih di Cabang Ponorogo. Mengapa yang mendapat mandat sdr. Ismail? Karena pada saat itu yang sering bertemu dengan Mas Yadi Mintorogo adalah sdr. Ismail.


Sdr. Ismail juga mendapat perintah langsung (mandat khusus secara lisan) berkaitan dengan dikembangkannya PPS Betako Merpati Putih di wilayah kabupaten Wonogiri. Pengembangan di Wonogiri tersebut dengan dibukanya Kelompok Latihan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Tepatnya kelompok latihan dibuka/ didirikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Purwantoro yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Purwantoro (Baca : Merpati Putih Masuk Wilayah Kabupaten Wonogiri, klik di sini).


Hal terpenting yang berkaitan dengan kolat Purwantoro, diantaranya :

Mas Yadi Mintorogo : "Is, kolat Purwantoro diopeni sing tenanan, aja ragu. Kudu madhep, manteb, merga tantangane akeh gek mas Ismail kudu isa lan wani ngadhepi tantangan. Merga ngedekke kolat kuwi ora gampang, ora entheng, ning ya ora angel. Apa meneh arep gawe cabang. Aja grusa-grusu, aja gampang kepancing bab-bab sing marai salah paham. Yen ana apa-apa cepet mreneya (ngadhep aku). 
Ismail :"Nggih Mas, kula nyuwun pangestunipun".
Mas Yadi Mintorogo :"Iya Is, mesthi tak dongakke, tak pengestoni nggonmu ngembangke Merpati Putih neng Wonogiri. Muga-muga Gusti paring lancar nggonmu ngabdi. Ning ya kuwi ..."
Ismail:"Dos pundi Mas?"
Mas Yadi Mintorogo :"Besuk, lamun wis dadi Cabang, sing bijak ngadhepi kahanan. Merga besuk, sing isa ngurusi Cabang Wonogiri kuwi uwong-uwong sing isa lan gelem mlaku bareng karo awakmu".
Ismail :"Nggih Mas. Kok ketawise pripun ngoten ta Mas?".
Mas Yadi Mintorogo :"Is, senajan dikaya ngapa Purwantoro kudu dadi Cabang. Aku yakin, kana (Purwantoro) isa dadi Cabang, Cabang Wonogiri. Ning ya kuwi, kudu wani rekasa, berjuang, ikhlas".
Ismail :"Nggih Mas".
Mas Yadi Mintorogo :"Mas Ismail sing sering mrene, nyang Padhepokan (Padhepokan Madiun) kene, ben tambah Materi dienggo bekal dadi Pelatih neng Purwantoro. Merga materi utawa bekalmu dadi Pelatih kudu tambah. Gak usah ngenteni kanca yen arep mrene (Padhepokan Madiun).
Ismail :"Nggih Mas".

Itulah sedikit arahan dari mas Yadi Mintorogo.No comments:

Post a Comment