Laman

Wednesday, July 15, 2015

Baliswara

Baliswara punika urutaning tembung ingkang sinusun walik. Tembung ingkang suka katrangan manggen ing sangajenging tembung ingkang katerangaken.
Tembung Baliswara yaiku: tembung kang anggone negesi kanthi diwalik. Tembung Baliswara lumrahe dienggo ana ing tembung kang duweni karep supaya bisa njumbuhake guru lagune. Padatane ana ing tembung kawi, lan pancen ora akeh digunakake ana ing tembung lumrah (tembung kang dienggo saben dinane).
Tuladha:
Raja Putri, tegese putrine raja
Surya Putra, tegese putrane Dewa Surya

No comments:

Post a Comment