Wednesday, July 15, 2015

Dasanama

Dasanama iku sawijine basa sing ing basa Indonesia diarani sinonim, yaiku tetembungan sing nduweni teges luwih saka siji. Tuladhane dasanama kacetha ing ngisor iki.

Anak
=
Suta, putra, sunu, yoga, siwi, weka, tanaya, atmaja, siwaya, ja, patut, banu.
Awing-awang
=
Akasa, ambara, antariksa, awiyat, dirgantara, gagana, tawang
Ati
=
Budi, ambek, manah, galih, driya, praya, budaya, nala, prana, tyas, wardaya, angen-angen, cita, sangka
Awak
=
Wak, lingga, dhiri, raga, angga, deha, badan, tubuh, sulaksana.
Bagus
=
Sigit, pekik, jenthara
Banyu
=
We, tirta, warih, har, sindu, wayi, tuban, her, amerta, arjuna, udaka, sagara, jala, jahni, jahnawi, jahning.
Barat
=
Angin, anila, bajra, maruta, pawana, samirana, bayu, sindhung, pancaura, prabanca, pracandha, prahara, ati, gati, indri, margana, lesus, erawati.

Bebaya
=
Bencana, westhi, wancana, berna.
Becik
=
Adi, ayu, sae,  tama, ajeng, yogya, darma, arja, suba, tulyasri, yoga
Biyung
=
Babu, biyang, rena, ibu, umi, wibi, indhung, darani, puyengan, bibi
Bumi
=
Mandhala, dharana, maetala, buwana, basundara, basundari, pratyana
Bocah
=
Rarya, wala, larya, walaka, rare, lare.
Dalan
=
Marga, sopana, enu, lebuh, lurung, yana, hawan
Dewa
=
Absara, dewata, bathara, jawata, amara, resi-gana, hyang, widadara, nasa
Dewi
=
Apsari, bathari, widadari, dewati, sura-wadu, sura-retna, waranggana
Endah
=
Raras, rarasrum, senen, wicitra, berama, alep, resmi, listya
Emas
=
Jene, kancana, kanaka, rukma, rukmi, rikma, lancana, suwarna, iradya
Endhas
=
Sirah, mustaka, mastaka, murda, utamangga, kumba, sidhira, ulu, mudangkara
Gajah
=
Asti, diradha, esthi, dwipangga, liman, matengga, waniti, gajahmuka, angga
Geni
=
Agni, api, bahni, dahana, brama, pawaka, siking, guna, mreta, brahma, puyika, latu., puya, jata
Gludhug
=
Grah, Guntur, gumuruh, gerah, guruh, gurnita, gurnang, geter, peter
Gulu
=
Tenggak, jangga, lungayan, lungkaya, leher, lungaya
Gunung
=
Adri, aldaka, ancala, ardi, arga, giri, parwata, wukir, enadra
Godhong
=
Ron, rondan, patra, taru, dhahon, parna.
Iwak
=
Mina, jita, matswa, oti, wiyangga, mira, maswa.
Jeneng
=
Bisikan, parab, juluk, tengran, sebut, wewangi, asma, sambat, tengeran.
Kedhaton
=
Karaton, kenyapuri, puri, pura, pusantara, kadhayatan, kadhartawan.
Kaya
=
Kadya, kadi, lir, angler, pindha, yayah, pendah, asawang, sasat, saksat
Kanca
=
Kanthi, rowang, rewang, graya, pasaya
Katon
=
Wuryan, kawangwang, kasatmata, keksi, kengis
kwruh
=
Pangawikan, sastra, weda, widya.
Kembang
=
Sekar, sari, puspa, puspita, kusuma, kumala, padma
Kesuwur
=
Kalok, kaonang-onang, kawentar, kombul, kaloka
Kuning
=
Pita, jenar, gadhing
Kuping
=
Talingan, padlingan, pangrenga, karana, karni, kenoh
Lanang
=
Jaler, jalu, priya, purusa, kakung
Lawang
=
Wiwara, dwara
Legi
=
Hartati, Madura, sarkara, manis
Lintang
=
Kartika, sudama, tranggana, sasa, taranggana, bintang, sukra
Marcapada
=
Madyapada, marapada, narapada, janmapada, janapada, janaloka
Mata
=
Aksa, aksi, eksi, tingal, soca, caksu
Mungsuh
=
Satru, ripu, lawan, parangmuka, weri, durniti
Momong
=
Among, wong-wong, wang-wang
Nagara
=
Praja, kutha, radya, pura
Omah
=
Griya, wisma, dalem, suyasa, graham, bale, panti
Padhang
=
Prawana, dipa, bawera, lasa
Pamulangan
=
Pawiyatan, pracabakan, kartawaran
Pangan
=
Bukti, boja, baksa, boga
Pinter
=
Nipuna, widura, guna, wasis, budiman, wicaksana, wignya, lebda.
Pitutur
=
Darma, warsita, wursita, wasita, warah, wuruk
Piwulang
=
Warah, wuruk, wiyata
Rembulan
=
Candra, badra, sasi, kirana, wulan, sitaresmi, sasadra, sitengsu
Sagara
=
Samodra, tasik, jaladri, jalanidi, lahut, gambiralaya, udadi
Satriya
=
Danudra, andanawarih
Senapati
=
Senapatya, breyapati, narawara, panglima, hulubalang, pramugari
Slamet
=
Ayu, basuki, yuwana, swasta
Sugih
=
Kaya, drebala, sardana
Srengenge
=
Raditya, pratangga, diwangkara, prabangkara, bagaspati, baskara
Tangan
=
Asta, lungia, lugiyan, sikara, bujaka
Tawon
=
Bremara, sadpada, tuskara
Teja
=
Wangkawa, kuwung, danu, danumaya
Utusan
=
Duta, cacala, caraka, cundhaka, gandhek
Urip
=
Gesang, hidhup, atma, juwita, tuwuh, jiwana, kayun, satmaka
Wadon
=
Estri, dyah, juwita, wanudya, garini, wara, reni, dayita, retna
Wangi
=
Amrik, arum, sumrik, wida
Widadari
=
Apsari, dewi, dewati, bathari, waranggana, yuwati

No comments:

Post a Comment