Wednesday, July 15, 2015

Tembung Camboran

Camboran yaiku tembung sing imbuhi/dicampur tembung liyane.
Miturut wujude:
a. Tembung camboran wutuh
Rumus = tembung 1 + tembung 2
Tuladha:
Tembung 1 = bapak ; Tembung 2 = ibu  → Bapak ibu

a. Tembung camboran tugel
Rumus = wanda tembung 1 + wanda tembung 2
Tembung 1 = idu → I + du ; Tembung 2 = abang → a + bangDubang
Miturut Wose

b. Tembung camboran tunggal
Tembung camboran tunggal, yaiku tembung loro sing dingo bebarengan ananging nduweni teges anyar.
Tulada:
Tembung 1 = naga (kewan awujud ula gedhe)
Tembung 2 = sari (kembang)
→  Naga sari (arane panganan)

c. Tembung camboran misah
Tembung camboran misah, yaiku tembung loro sing dingo bebarengan nanging ora nduweni teges anyar.
Tuladha:
Tembung 1      = bapak
Tembung 2      = ibu
→ Bapak ibu (bapak karo ibu)

No comments:

Post a Comment