Laman

Tuesday, July 19, 2016

Kumpulan Video Macapat (Notasi dan Tembang/Cakepan)

Notasi Asmaradana Lrs. Slendro Miring Pt. Sanga Notasi Kinanthi Lrs. Slendro Pt. Sanga Notasi Maskumambang Lrs. Slendro Pt. Sanga Notasi Durma Lrs. Pelog Pt. Barang Notasi Megatruh Lrs. Pelog Pt. Barang Notasi Gambuh Lrs. Pelog Pt. Nem Notasi Mijil Lrs. Slendro Pt. Sanga Notasi Pangkur Lrs. Slendro Pt. Sanga Notasi Pocung Lrs. Slendro Pt. Sanga Notasi Dhandhanggula Lrs. Slendro Pt. Nem Notasi Dhandhanggula Lrs. Slendro Pt. Sanga Notasi Sinom Lrs. Pelog PT. Nem Notasi Maskumambang Lrs. Slendro Pt. Sanga Tembang Asmaradana Lrs. Slendro Miring Pt. Sanga
Tembang Kinanthi Lrs. Slendro Pt. Sanga
Tembang Maskumambang Lrs. Slendro Pt. Sanga
Tembang Durma Lrs. Pelog Pt. Barang
Tembang Megatruh Lrs. Pelog Pt. Barang
Tembang Gambuh Lrs. Pelog Pt. Nem
Tembang Mijil Lrs. Slendro Pt. Sangga
Tembang Pangkur Lrs. Slendro Pt. Sanga
Tembang Pocung Lrs. Slendro Pt. Sanga
Tembang Dhandhanggula Lrs. Slendro Pt. Nem
Tembang Dhandhanggula Lrs. Slendro Pt. Sanga
Tembang Sinom Lrs. Pelog Pt. Nem
Tembang Maskumambang Lrs. Slendro Pt. SangaBLOG REFERENSI ASLI MP3 TEMBANG MACAPAT !

Video Belajar Macapat (Notasi dan Cakepan) Online
Playlist Cakepan MP3 Macapat by Ismail Wiroprojo On Soundcloud
Video Notasi Macapat
Cakepan (Vokal) Macapat
Notasi Macapat (Titi Laras dan Cengkok Baku)
Macapat Online, Notasi dan Cakepan (Vokal)
Playlist Cakepan Macapat

No comments:

Post a Comment